PODKLADOVÉ PÁSY

Podkladní pás se používá pro šikmé střechy jako podkladní hydroizolační vrstva pod střešní šindele a jiné střešní materiály.
Rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou vede ke vzniku ledu na povrchu střechy a při tání hrozí proniknutí vody vrstvou šindelů. Podkladový materiál je spolehlivou ochranou při vytváření ledu na střeše. V případě deště se silným větrem je možné proniknutí vlhkosti pod horní vrstvu střechy a výskyt netěsnosti v otevřených místech. Použití podkladních materiálů pomáhá zabránit případům prosakování a chrání střešní krytinu.