TECHNONICOL CARBON PROF 300

Extrudovaný polystyren TECHNONICOL CARBON PROF 300 je tepelně izolační materiál, který má široké využití v budovách a konstrukcích pro zajištění tepelné ochrany základů, suterénů, střech, podlah a fasád. Používá se také pro tepelnou izolaci železnic a dálnic.

 Vlastnosti TECHNONICOL
CARBON PROF 300
 Součinitel tepelné vodivosti, 10 °C, λD, W/m*K 0.034
 Pevnost v tlaku při 10% stlačení, kPa 300
 Dlouhodobá nasákavost
 při úplném ponoření, WL(Т), %
0.7
 Dlouhodobá navlhavost při difuzi, WD(V), % ≤ 3.0
 Hustota, kg/m³ 34.0±4.0
 Délka, mm 1250 (1180)
 Šířka, mm 600 (580)
 Tloušťka (přírůstek 10 mm) , mm 50-100

Tepelný odpor vrstvy (EN 12667)

 tloušťka, mm 50 60 70 80 100
 Tepelný odpor vrstvy RD, m2*K/W 1.428 1.714 1.945 2.286 2.778